Home
>
Knowledge Sharing
สาขาอยากแนะนำ #5 Soil Science

กลับมาต่อกันที่สาขาอยากแนะนำก่อนหน้านี้เราได้คุยกับเกี่ยวกับ earth science ด้านต่าง ๆไปแล้ว คราวนี้จะขอต่ออีกนิดกับสาขา soil science ซึ่งเป็นญาติกับ earth science ในแง่ที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับดิน  กระบวนการต่าง ๆ และทรัพยากรในดินเหมือนกัน แต่ soil science จะเน้นความเกี่ยวข้องของดินกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม สิ่งมีชีวิตอื่น และสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศ

 

อาจารย์นกจีราภรณ์ อินทสาร 2019 Fulbright Thai Visiting Scholar ด้าน soil science and environment ที่ Ohio State University เล่าให้ฟังว่า soil science นั้นเกี่ยวข้องกับอาหารที่ผลิตได้ด้วยศักยภาพของดินเมื่อดินดี ก็สามารถผลิตพืชผลดี คนกินก็สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมก็ดี ดังนั้น ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาsoil science สามารถสร้าง impact ได้กว้างมากเพราะนอกจากดินเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำเกษตรกรรมแล้ว ยังเป็นส่วนที่ทำให้กระบวนการต่างๆ ของระบบนิเวศทางธรรมชาติในโลกดำเนินไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืนด้วย

 

ในอเมริกามหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งที่มีคณะเกษตรก็มักจะจะเปิดสอนสาขา soil science ด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งที่ไม่ได้เน้นด้านเกษตรก็มีเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับดินเหมือนกันเพราะถือเป็นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างหนึ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจด้าน soil science นั้นมีหลายแห่งมาก ซึ่งอาจารย์นกได้ช่วยยกตัวอย่างมาให้เป็นไอเดีย6 แห่งแบบไม่มี ranking คือ

 

1.      Oregon State University - Crop and Social Sciences, College of Agricultural Sciences

     

2.      Ohio State University – Soil Science, School of Environmental and Natural Resources

 

3.      Oklahoma State University – Plant & Soil Sciences, Ferguson College of Agriculture,Department of Plant and Soil Sciences

 

4.      University of Kentucky – Integrated Plant and Soil Sciences, Department of Plant and Soil Sciences

 

5.      Michigan State University – Crop and Soil Sciences

 

แต่ละที่ก็มีจุดเด่นจุดแข็งต่างกันไปอาจารย์นกบอกว่ายิ่งตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามากมายนักศึกษาก็สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารซึ่งถ้าเป็นการเรียนระดับปริญญาโท ก็ไม่จำเป็นต้องจบ soil science มาโดยตรง แต่ต้องมีความรู้พื้นฐานเช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวิวิทยาและคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งพอสมควร

 

สำหรับเส้นทางอาชีพของชาวsoil scientist ก็มีหลากหลาย ถ้าเป็นแนว tradition ก็เช่น อาจารย์นักวิชาการ เกษตรกร หรือจะแนว startup หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์สิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรดิน agro-meteorology (อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร) ฯลฯ ไม่นับโอกาสใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆ ตามพัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนไป

 

ขอบคุณอาจารย์นกสำหรับข้อมูลและคำแนะนำนะคะใครสนใจอ่านเรื่องเล่าของอาจารย์นกเกี่ยวกับ soil science ใน The Stories of Fulbrighters’ Impact สามารถเข้าไปได้ที่

https://issuu.com/fulbrightthailand/docs/storeis_fo_fulbrighters_impact

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขา soil science และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนที่

Whatis a Master in Soil Science?

https://www.mastersportal.com