Home
>
Knowledge Sharing
Tips for Application: Plagiarism

ขอย้ำกันอีกสักครั้งสำหรับประเด็นplagiarismเพราะไม่ว่าเราจะไปสมัครทุน สมัครเรียน เขียนรายงาน/บทความ/หนังสือจะต้องคำนึกถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะในทางสากลการคัดลอกผลงานคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเอง ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถือเป็นอาชญากรรม มีบทลงโทษตั้งแต่ไม่ได้รับการพิจารณา ปรับตก จนถึงเป็นคดีความ

ว่ากันแบบง่าย ๆ plagiarism ก็คือการเอาความคิดคนอื่น/ตัวเองมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องส่วนสิ่งที่ถูก plagiarized ได้ก็จะมีตั้งแต่ข้อมูลการใช้ถ้อยคำ แผนภูมิ หรือรูปภาพ ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะภาษาอะไร ของคนอื่นหรือของตัวเอง พวก common knowledge ที่หาได้ง่าย ๆ เช่นฟุลไบรท์เป็นทุนรัฐบาลไทย-อเมริกันอันนี้ไม่ต้องอ้างอิง

Plagiarism มีหลายรูปแบบจากประสบการณ์ฟุลไบรท์ plagiarism ที่พบมากที่สุดคือการตัดแปะเอาโน่นนี่มาชนกันออกมาเป็นของตัวเองโดยไม่มีการดัดแปลงภาษา สรุปความ หรืออ้างอิงใดๆ ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองหรือไม่รู้ว่าจะสื่อด้วยคำหรือสำนวนไหนได้ถูกใจเท่านี้ plagiarism ที่พบบ่อยรองลงมาคือการเอาไอเดียของคนอื่นมาเนียนเป็นของตัวเองซึ่งก็ไม่มีการอ้างอิงเช่นกัน และที่พบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือการลอกงานตัวเองเช่น ตัดตอนมาจากบทความที่เคยเขียน ดึงบางส่วนของงานวิจัยมาใช้ใหม่ซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะเป็น plagiarism แต่ก็ใช่เพราะถือว่างานแต่ละชิ้นนับเป็น 1 ผลงาน ซึ่งอาจจะติดลิขสิทธิ์กับสำนักพิมพ์ผู้เขียนร่วม หน่วยงานที่ให้ทุน หน่วยงานต้นสังกัด ฯลฯ โดยไม่ได้ดูผู้เขียนเป็นหลัก

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย การจะขอยืมความคิดจากงานอื่นนอกจากเราจะต้องประมวลข้อมูลความคิดออกมาในสไตล์ของตัวเองแล้ว เราจะต้องไม่ลืมอ้างแหล่งที่มาและอ้างอย่างถูกวิธีด้วย

ที่เราต้องเน้นเรื่อง plagiarism เพราะตอนนี้ใบสมัครทุนฟุลไบรท์ทุกใบจะต้องผ่านการตรวจ plagiarism ก่อนจึงจะผ่านเข้าสู่ขั้นตอน pre-screening ได้และแม้จะได้รับทุนแล้ว ใบสมัครก็จะต้องไปผ่าน plagiarism check ที่อเมริกาอีกครั้งนึงถ้าไม่ผ่านจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถสมัครทุนนั้นได้อีก

Note: ฟุลไบรท์มีจัดอบรมเกี่ยวกับการสมัครทุนและการเรียนต่อต่างประเทศเป็นระยะหรือตามความต้องการของสถาบันในเครือข่าย โดยมีหัวข้ออบรม เช่น การเขียน statement of purpose (รวมถึงเรื่อง plagiarism) การสอบสัมภาษณ์และ cross cultures ติดตามรายข้อมูลข่าวสารได้ที่เฟสบุ๊คเพจ